Category Archives: Uncategorized

Dette er fakturasalg

Visste du at 24SevenOffice i samarbeid med Collector Bank tilbyr fakturasalg helintegrert i fakturamodulen? Med fakturasalg selger du fakturaer med ett klikk – og får rask tilgang på likviditet.

Du får pengene innen 24 timer og øker raskt selskapets likviditet, i tillegg slipper du administrativt arbeid og blir kvitt hele kredittrisikoen. Enklere blir det ikke.

Les mer her

Fem steg til bedre likviditet

Mange bedrifter kan oppleve utfordringer med likviditeten. Med fem enkle steg kan bedriften få bedre likviditet, uten å måtte justere priser eller gjøre drastiske og kortsiktige grep for å kutte kostnader.

1. Bedre betalingsbetingelser fra leverandører
Få utvidet dine betalingsbetingelser, da frigjør du likviditet. Hvis du for eksempel har gjennomsnittlig leverandørgjeld på kr 400 000 og øker gjennomsnittlig betalingstid fra 14 til 30 dager, frigjør du over kr 450 000.

2. Ta ned lagerbeholdningen
Varelageret binder opp bedriftens likviditet. Har du for stort lager så reduser det for å frigjøre kapital. Varelagerets omløpshastighet sier hvor mange ganger du klarer å selge verdien av varelageret. Hvis du for eksempel har et gjennomsnittlig varelager på 1 mill og øker omløpshastigheten fra 6 til 7, har du frigjort ca kr 150 000.

3. Reduser kredittiden
Reduser kunders kredittid. Godtar de fleste av dine kunder 14 eller 30 dagers kredittid? For lang kredittid er et gratis rentefritt lån fra deg til dine kunder.

4. Skaff deg en fleksibel finansieringsløsning
Ikke alle kan bygge ned lageret eller reforhandle betalingsbetingelser med kunder eller leverandører, men mange kan skaffe seg en finansieringsløsning. Du kan ikke styre når dine kunder betaler eller når regninger har forfall, men du kan bruke en fleksibel finansieringsløsning når du ønsker det.

5. Fakturasalg frigjør tid
Ved å selge fakturaene via 24SevenFinans slipper du å bruke tid på oppfølging av ubetalte fakturaer, du unngår tap på kundefordringer og får rask tilgang på likviditet. Bokføringen går automatisk gjennom vår integrasjon i 24SevenOffice. Tiden kan i stedet benyttes til salg, produktutvikling eller annet verdiskapende arbeid. Du får også bedre nøkkeltall ved å flytte kundefordringene ut av balansen, og bedre kontroll på selskapets likviditet

PRØV TJENESTEN NÅ!

 


24SevenFinans samarbeider med Collector Bank, den naturlige samarbeidspartneren for digitale bank- og finansieringsløsninger i Norden. Samarbeidet gir lavere priser og forenkling av hverdagen med hensyn til administrasjon, likviditet og betalingsflyt, slik at bedriftene kan fokusere på sin kjernevirksomhet. Den integrerte fakturakjøpstjenesten er første produkt ut hvor teknologi gir det markedsmessige fortrinnet, og skal komplementeres fortløpende med nye, finansielle tjenester integrert i bank- og ERP-systemer sammen med Collector Bank.

Collector starter samarbeid med 24SevenFinans

703e01bb-8da0-4b88-8b96-43753ebc0e57

Collector Bank innleder et samarbeid med 24SevenFinans som innebærer at alle deres kunder tilbys helautomatisk fakturafinansiering med kredittvurdering på få sekunder. Samtidig investerer Collector Ventures i 24SevenFinans og styrker dermed ytterligere sin posisjon innen Fintech.

Den integrerte fakturakjøpstjenesten er første produkt ut hvor teknologi gir det markedsmessige fortrinnet. Dette skal komplementeres fortløpende med nye finansielle tjenester integrert i bank- og regnskapssystemer (ERP) sammen med Collector Bank.

– Collector Bank er den naturlige samarbeidspartneren når det gjelder digitale bank- og finansieringsløsninger mot små og mellomstore selskaper i Norden. Samarbeidet vil med den siste generasjons IT-systemer forenkle hverdagen med hensyn på administrasjon, likviditet og betalingsflyt, slik at bedriftene kan fokusere på kjernevirksomheten istedet for å bruke tiden på lange møter med sine banker, sier Tobias Lange, daglig leder i 24SevenFinans. Kundene får umiddelbar tilgang til likviditet ved fakturautsendelse samtidig som de er sømløst integrert mot selskapets bankkontoer og regnskapssystem, fortsetter Tobias Lange.

– Gjennom samarbeidet med 24SevenFinans styrker vi nå tilbudet til små og mellomstore bedrifter gjennom at de enkelt og raskt kan få tilgang til finansiering via digitale tjenester, sier Thomas Gunnarsson, Country Manager Norge for Collector Bank.

Hva kan du gjøre med litt ekstra tid og penger?

Det er dessverre relativt vanlig at bedrifter ikke betaler regninger i tide, noen ganger betaler de heller ikke etter gjentatte purringer og påfølgende inkassovarsler. Kunder som betaler deg for sent, bruker i praksis din bedrift som sin bank for billig finansiering. Ergo, hvis du velger å selv ta ansvar for fakturering og oppfølging, tar du hele kredittrisikoen.
Les mer:

Hva kan du gjøre med litt ekstra tid og penger?