Fakturakjøp

24SO-finans-subpage_header

De fleste bedrifter opplever til tider utfordringer knyttet til dårlig likviditet – eller opphopning av ubetalte fordringer. Resultatet er ofte at nøkkelpersoner må dreie fokus bort fra verdiskapning og kjernevirksomhet- og bruke verdifull tid på å løse likviditetsutfordringer.

Tradisjonell factoring versus 24SevenFinans

Et alternativ til banklån eller økt kassekreditt er tradisjonell factoring. Men dette innebærer tungvinne og tidkrevende oppgaver:

  • Scanne inn fakturaer eller sende dem med post
  • Lang ventetid på eventuell kredittgodkjennelse
  • Ha oversikten over alle utgifter relatert til factoring
  • Vite hvor mye likviditet som er tilgjengelig
  • Vanskelig å ha oversikt over betalte og ubetalte fakturaer, da disse ofte ligger i et annet system enn ditt regnskapssystem
  • Bokføring i regnskapet er ofte en manuell prosess
  • Bekymring over kunder som ikke gjør opp for seg

24SevenFinans har en fakturakjøptjeneste som er helintegrert i 24SevenOffice sin programvare. Du klikker på hvilke fakturaer som skal selges, så ordner 24SevenFinans resten. Enklere blir det ikke.

Kredittvurdering på få sekunder – Penger på konto innen 24 timer

24SevenFinans fokuserer utelukkende på kunder av 24SevenOffice – og har derfor utviklet en unik og skreddersydd integrasjon mot 24SevenOffice forretningssystemet.

Det gjøres en kredittvurdering på få sekunder på alle fakturaer du ønsker å selge – og pengene er inne på konto i løpet av 24 timer. Solgte fakturaer blir automatisk bokført og matchet mot reskontro, hvilket gir deg fortløpende oversikt i sanntid, inne i 24SevenOffice. Ergo kan du bruke mindre tid på bokføring og oppfølging.

Vi dekker tapet på dine kundefordringer

Med 24SevenFinans trenger du ikke å bekymre deg for kunder som ikke gjør opp for seg. Dersom fakturaen ikke blir betalt dekker vi tapet. Fakturaen kjøpes dermed uten regress – i motsetning til tradisjonell factoring, hvor du får et lån på fakturaen, men der banken ikke overtar kredittrisikoen.

Selg de fakturaene du ønsker

Du velger selv hvilke fakturaer du vil selge, da kun et fåtall bedrifter har behov for å selge samtlige fakturaer, året rundt. Likviditeten kan tilpasses sesongsvingninger eller økt salg – og behov for mer arbeidskapital.

Som kunde kan du eksempelvis sette opp et likviditetsbudsjett i 24SevenOffice – eller med hjelp fra regnskapsfører, for å se i hvilke perioder det kan være behov for salg av fakturaer.