Om 24SevenFinans

Vi tilbyr fakturakjøptjenester og har fokus på lave driftskostnader gjennom automatiserte rutiner og effektiv bruk av teknologi, dette gir utslag i konkurransedyktige betingelser til våre kunder.

24SevenFinans ble stiftet 30. januar 2015 og har et samarbeid med 24SevenOffice, selskapene sitter samlokaliserte i Martin Linges vei 25 på Fornebu.

Tobias Lange er daglig leder.

Styret består av Ståle Risa (leder), Mikaela Bakke og Tobias Lange.
Revisor, KPMG AS.