Spørsmål og svar

  • Hvorfor selge fakturaene?

    Du får pengene innen 24 timer og øker raskt selskapets likviditet, i tillegg slipper du administrativt arbeid og blir kvitt hele kredittrisikoen.
  • Når mottar jeg pengene?

    Du mottar pengene innen 24 timer etter at du har solgt fakturaene.

Hvorfor selge fakturaene?
Når mottar jeg pengene?
Får jeg et krav fra dere hvis kunden ikke betaler?
Må jeg selge alle fakturaer?
Må dere ha mye informasjon tilsendt om oss før vi kan inngå en avtale?
Gjøres det en vurdering av kunden fakturaen er utstedt til?
Må jeg sende fakturaen til dere?
Må jeg gi kunden beskjed om at fakturaene er solgt?
Hva koster det å selge en faktura?
Blir fakturaene automatisk matchet mot kundereskontroen?
Hva er fordelene med 24SevenFinans?
Må jeg være kunde av 24SevenOffice for å selge mine fakturaer til 24SevenFinans?
Kjøper dere fakturaer til både bedriftskunder og privatpersoner?
Hva skjer hvis kunden mener de er feilfakturert?
Kan jeg få bedriftslån gjennom 24SevenFinans?
Kan jeg si opp avtalen med dere? Hvor lang oppsigelsestid er det?
Har dere egen konsesjon fra Finanstilsynet ?

Hvorfor selge fakturaene?

Du får pengene innen 24 timer og øker raskt selskapets likviditet, i tillegg slipper du administrativt arbeid og blir kvitt hele kredittrisikoen.
Back To Top

Når mottar jeg pengene?

Du mottar pengene innen 24 timer etter at du har solgt fakturaene.
Back To Top

Får jeg et krav fra dere hvis kunden ikke betaler?

Nei, når du har solgt fakturaen er du ferdig med den. Fakturaen kjøpes uten regress.
Back To Top

Må jeg selge alle fakturaer?

Nei, du står fritt til å velge hvilke fakturaer du vil selge.
Back To Top

Må dere ha mye informasjon tilsendt om oss før vi kan inngå en avtale?

Vi er integrert i 24SevenOffice og henter ut det meste av informasjon vi trenger derifra.
Back To Top

Gjøres det en vurdering av kunden fakturaen er utstedt til?

Ja det foretas en kredittvurdering og deretter kjøpes fakturaen hvis alt er i orden. Er det for eksempel en kunde med dårlig betalingshistorikk vil de nok ikke få tilfredsstillende kredittvurdering til at fakturaen blir kjøpt.
Back To Top

Må jeg sende fakturaen til dere?

Nei, siden vi er integrert i 24SevenOffice, henter vi den ut automatisk straks du har solgt den.
Back To Top

Må jeg gi kunden beskjed om at fakturaene er solgt?

Nei det blir lagd nye fakturaer og kunden blir informert at den er solgt til oss.
Back To Top

Hva koster det å selge en faktura?

Det tas en liten provisjon for å finansiere hele fakturaen, overta kredittrisikoen samt ta ansvar for all administrasjon og oppfølgingen av innbetalingen. Du får utbetalt inntil 99% av fakturaen.
Back To Top

Blir fakturaene automatisk matchet mot kundereskontroen?

Ja det gjør den, vi er integrert i 24SevenOffice sin programvare.
Back To Top

Hva er fordelene med 24SevenFinans?

Vi er fullintegrert i 24SevenOffice sin programvare, dette gir kostnadseffektiv og rask bilagsflyt, fakturaen blir automatisk registrert, matchet mot kundereskontroen og bokført.
Back To Top

Må jeg være kunde av 24SevenOffice for å selge mine fakturaer til 24SevenFinans?

Ja du må være kunde hos 24SevenOffice, 24SevenFinans er integrert i 24SevenOffice sin programvare og tilbyr sine tjenester sømløst til 24SevenOffices kunder. Dette gir effektiv bilagsflyt, fakturaen blir automatisk registrert, matchet mot kundereskontroen og bokført. Er du ikke kunde hos 24SevenOffice i dag kan du selvfølgelig bli det. Ta kontakt for mer informasjon.
Back To Top

Kjøper dere fakturaer til både bedriftskunder og privatpersoner?

Foreløpig tilbyr vi kjøp av fakturaer til bedrifter, men vi planlegger å komme med løsninger for privatpersoner etter hvert.
Back To Top

Hva skjer hvis kunden mener de er feilfakturert?

Vi tar i så tilfelle en dialog med dere og kunden om dette. Skulle det vise seg at kunden faktisk er fakturert feil, blir dette motregnet på neste faktura dere selger.
Back To Top

Kan jeg få bedriftslån gjennom 24SevenFinans?

Ja, gjennom Collector Bank kan vi også tilby bedriftslån. Ta kontakt på 24 700 700 eller info@24sevenfinans.no
Back To Top

Kan jeg si opp avtalen med dere? Hvor lang oppsigelsestid er det?

Det er 3 måneders oppsigelsestid. Vi kjøper en og en faktura og det er ingen bindingstid eller krav til minimumsvolum.
Back To Top

Har dere egen konsesjon fra Finanstilsynet ?

Vi har ikke egen konsesjon men har en avtale med Collector Bank– en innovativ, digital nisjebank. Gjennom Collector Bank har vi solid tilgang på kapital som gjør at vi kan kjøpe fakturaer i stort volum.
Back To Top